POKLICNA MATURA

KONTAKT IN URADNE URE

Andreja Milanez Ritonja

E-naslov: andreja.milanez@ssom.si

Telefonska: +386 (0)2 330 28 09

Uradne ure: sreda od 11.50 do 12.35

PRIJAVA K POKLICNI MATURI

PRIJAVA_K_POKLICNI_MATURI 

IZPIT IZ MATURITETNEGA PREDMETA SPLOŠNE MATURE (5. PREDMET)

Kandidat se sam predprijavi in prijavi k predmetu na gimnaziji, kjer bi želel opraviti izpit.

Vse informacije pridobi na želeni gimnaziji.

Več: https://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

KOLEDAR

KOLEDAR poklicne mature

Zimski izpitni rok 2023:
 
Zadnji rok za prijavo k PM: 3. 12. 2023
1. 2. 2024 (SLO), 2. 2. 2024 (2. predmet PM), 5. 2. 2024 MAT, ANG, NEM) (pisni izpiti)
6. 2. 2024 . 16. 2. 2024 (ustni izpiti)
Podrobnejše informacije in čas opravljanja ustnega izpita pri določenem predmetu bodo objavljene na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli najpozneje tri dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov.
 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 5. 3. 2024
Spomladanski izpitni rok 2024:
 
Zadnji rok za predprijavo k PM: 15. 11. 2023
Zadnji rok za prijavo k PM: 30. 3. 2024
29. 5. 2024 (SLO), 1. 6. 2024 (ANG), 6. 6. 2024 (2. predmet PM), 8. 6. 2024 (MAT), 10. 6. 2024 (NEM) (pisni izpiti)
10.6. 2024 – 21. 6. 2024 (ustni izpiti)
Podrobnejše informacije in čas opravljanja ustnega izpita pri določenem predmetu bodo objavljene na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli najpozneje tri dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov.
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 4. 7. 2024
Jesenski izpitni rok 2024:
 
Zadnji rok za prijavo k PM: 5. 7. 2024.
23. 8. 2024 (SLO), 26. 8. 2024 (MAT), 27. 8. 2024 (ANG, NEM), 29. 8. 2024 (2. predmet PM) (pisni izpiti)
23. 8. 2024 – 4. 9. 2024 (ustni izpiti)
Podrobnejše informacije in čas opravljanja ustnega izpita pri določenem predmetu bodo objavljene na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli najpozneje tri dni pred začetkom obdobja ustnih izpitov.
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM:  10. 9. 2024

PRAVNI AKTI

ZGRADBA POKLICNE MATURE

Poklicna matura sestoji iz štirih predmetov:

Skupni del:

  • prvi predmet je vedno materinščina – slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju,
  • drugi predmet je temeljni strokovno-teoretični predmet.

Izbirni del:

  • tretji predmet je matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) ali drugi jezik (slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot drugi jezik),
  • pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom).
    (www.ric.si)

Maturitetni katalogi

Vprašanja za poklicno maturo: