POKLICNA MATURA

KONTAKT IN URADNE URE

Andreja Milanez Ritonja

E-naslov: andreja.milanez@ssom.si

Telefonska: +386 (0)2 330 28 09

Uradne ure: torek od 11.50 do 12.35

PRIJAVA K POKLICNI MATURI

PRIJAVA_K_POKLICNI_MATURI 

IZPIT IZ MATURITETNEGA PREDMETA SPLOŠNE MATURE (5. PREDMET)

Kandidat se sam predprijavi in prijavi k predmetu na gimnaziji, kjer bi želel opraviti izpit.

Vse informacije pridobi na želeni gimnaziji.

Več: https://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

KOLEDAR

Spomladanski izpitni rok 2023:

Zadnji rok za predprijavo k PM: 15. 11. 2022

Zadnji rok za prijavo k PM: 28. 3. 2023

PM – pisni izpiti – RAZPORED

 1. 5. 2023 (ANG), 29. 5. 2023 (SLO), 3. 6. 2023 (MAT), 6. 6. 2023 (NEM), 8. 6. 2023 (2. predmet PM) (pisni izpiti)
  12. 6. 2023 – 21. 6. 2023 (ustni izpiti)

Podrobnejše informacije o točnih terminih ustnega dela izpitov bodo objavljene na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli po zaključni ocenjevalni konferenci in zaključku roka za prijavo na izpite.

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM – 5. 7. 2023

Jesenski izpitni rok 2023:

Zadnji rok za prijavo k PM: 6. 7. 2023

 1. 8. 2023 (SLO), 24. 8. 2023 (MAT), 25. 8. 2023 (ANG, NEM), 30. 8. 2023 (2. predmet PM) (pisni izpiti)
  23. 8.  2023 – 1. 9. 2023 (ustni izpiti)

Podrobnejše informacije o točnih terminih ustnega dela izpitov bodo objavljene na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli po zaključni ocenjevalni konferenci in zaključku roka za prijavo na izpite.

Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM – 8. 9. 2023

PRAVNI AKTI

ZGRADBA POKLICNE MATURE

Poklicna matura sestoji iz štirih predmetov:

Skupni del:

 • prvi predmet je vedno materinščina – slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju,
 • drugi predmet je temeljni strokovno-teoretični predmet.

Izbirni del:

 • tretji predmet je matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) ali drugi jezik (slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot drugi jezik),
 • pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom).
  (www.ric.si)

Maturitetni katalogi

Vprašanja za poklicno maturo:

TEME 4. IZPITNE ENOTE