ZAKLJUČNI IZPIT

KONTAKT IN URADNE URE

Tatjana Rupreht

Telefonska: +386

(0)2 330 28 10

E-naslov: tatjana.rupreht@ssom.si

Uradne ure: pon – pet: 8.00 – 10.00

KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Koledar ZI za šolsko leto 2023/2024

 

Zimski izpitni rok 2023:  

 

Zadnji rok za prijavo k ZI: 3. 1. 2024

slovenščina, 12. 2. 2024 (pisni izpit)

slovenščina (ustni izpit) ter storitev in zagovor, 13. 2. 2024 – 15. 2. 2024

Podelitev spričeval o ZI: 20. 2. 2024

Spomladanski izpitni rok 2024:  

Zadnji rok za prijavo k ZI: 6. 5. 2024

slovenščina, 4. 6. 2024 (pisni izpit)

slovenščina,  19. 6. 2024 – 27. 6. 2024  (ustni izpit)

storitev in zagovor, 17. 6. 2024 – 20. 6. 2024

Podelitev spričeval o ZI: 1. 7. 2024

Jesenski izpitni rok 2024:  

Zadnji rok za prijavo k ZI: 19. 7. 2024

slovenščina, 21. 8. 2024 (pisni izpit)

slovenščina (ustni izpit) ter storitev in zagovor, 22. 8. 2024 – 28. 8. 2024

Podelitev spričeval o ZI: 30. 8. 2024

Podrobnejše informacije o točnih terminih ustnega dela izpitov bodo objavljene na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli po zaključni ocenjevalni konferenci in zaključku roka za prijavo na izpite.

PRAVILNIKI

PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU

ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Izobraževalni programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zgradba in obseg zaključni izpit v programu srednjega poklicnega izobraževanja FRIZER:

Prva izpitna enota

zaključnega izpita – SLOVENŠČINA:

  • pisni del izpita (90 minut) in
  • ustni del izpita (20 minut priprave na ustni del izpita in 20 minut ustni del izpita).

Druga izpitna enota zaključnega izpita – STORITEV IN ZAGOVOR:

Kandidat ne more pristopiti k opravljanju izpitne enote, če poročila pred pričetkom izvajanja storitve ne odda do datuma, ki je določen na obvestilu prijave k zaključnem izpitu za posamezni izpitni rok. Ostalo se nahaja v Navodilih za pripravo poročila in ostalih dokumentih.

 

  • GALERIJA FOTOGRAFIJ POSLOVNI VIDEZ 2

STORITEV IN ZAGOVOR vključuje:

– barvanje (izvede se v času pouka),

– žensko striženje in oblikovanje pričeske,

– moško striženje in oblikovanje pričeske,

– manikira,

– ličenje,

– zagovor.

Navodila za pripravo poročila za ZI ostajajo nespremenjena.