ZAKLJUČNI IZPIT

KONTAKT IN URADNE URE

Tatjana Rupreht

Telefonska: +386 (0)2 330 28 10

E-naslov: tatjana.rupreht@ssom.si

Uradne ure: pon – pet: 8.00 – 10.00

KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Koledar ZI za šolsko leto 22/23

Spomladanski izpitni rok 2023:

Zadnji rok za prijavo k ZI: 5. 5. 2023

slovenščina, 6. 6. 2023 (pisni izpit)

slovenščina, 23. 6. 2023 – 26. 6. 2023 (ustni izpit)

storitev in zagovor, 19. 6. 2023 – 23. 6. 2023

Podelitev spričeval o ZI: 29. 6. 2023

Podrobnejše informacije o točnih terminih ustnega dela izpitov bodo objavljene na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli po zaključni ocenjevalni konferenci in zaključku roka za prijavo na izpite.

Prijava k zaključnemu izpitu – junij 2023

Razpored zaključnih izpitov – junij 2023

Jesenski izpitni rok 2023:

Zadnji rok za prijavo k ZI: 21. 7. 2023

slovenščina, 23. 8. 2023 (pisni izpit)

slovenščina (ustni izpit) ter storitev in zagovor, 24. 8. 2023 – 29. 8. 2023

Podelitev spričeval o ZI: 31. 8. 2023

Podrobnejše informacije o točnih terminih ustnega dela izpitov bodo objavljene na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli po zaključni ocenjevalni konferenci in zaključku roka za prijavo na izpite.

PRAVILNIKI

PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU

ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Izobraževalni programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zgradba in obseg zaključni izpit v programu srednjega poklicnega izobraževanja FRIZER:

Prva izpitna enota zaključnega izpita – SLOVENŠČINA:

  • pisni del izpita (90 minut) in
  • ustni del izpita (20 minut priprave na ustni del izpita in 20 minut ustni del izpita).

Druga izpitna enota zaključnega izpita – STORITEV IN ZAGOVOR:

Kandidat ne more pristopiti k opravljanju izpitne enote, če poročila pred pričetkom izvajanja storitve ne odda do datuma, ki je določen na obvestilu prijave k zaključnem izpitu za posamezni izpitni rok. Ostalo se nahaja v Navodilih za pripravo poročila in ostalih dokumentih.

– barvanje (izvede se v času pouka),

– žensko striženje in oblikovanje pričeske,

– moško striženje in oblikovanje pričeske,

– manikira,

– ličenje,

– zagovor.

Navodila za pripravo poročila za ZI ostajajo nespremenjena.