• Erasmus + mobilnost z naslovom Iskanje strokovnih smernic na področju oblikovanja in primerjava izobraževalnih kompetenc z evropskimi standardi II

(št. KA1-VET-31/15; 2015-1-SI01-KA102-012484)

Maja/junija 2017 je 30 dijakov opravljalo praktično usposabljanje pri delodajalcu v tujini (Italija). Opravljanje PUD-a v tujini je bilo omogočeno dijakom vseh programov, ki jih na šoli izobražujemo, tako da je bilo na tritedenski praksi bilo deset dijakov programa frizer SPI, deset dijakov programa medijski tehnik in deset dijakov tehnika oblikovanja drugega in tretjega letnika SSI.

Prav tako je znotraj projekta odšlo na šolo na Norveško 3 učitelji, ki so spoznavali norveški izobraževalni sistem.

Projekt je bil v celoti financiran iz evropskih sredstev. Projekt je trajal od 21.12. 2015 do 20. 12. 2017.

Koordinator projekta: Dejan Paska

V ospredju projekta mobilnosti, ki smo ga izpeljali v dveh dvoletnih obdobjih, je bilo iskanje strokovnih smernic na področju oblikovanja in primerjava izobraževalnih kompetenc z evropskimi standardi. Namenjen je bil mobilnosti dijakov s poudarkom na izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcu izven matične države.
Izhodišča so izhajala iz ugotovitev projekta Create-IN, da je za uspešen nastop na skupnem evropskem trgu dela potrebno več kot le kakovostno poučevanje v šoli, zato je pridobivanje praktičnih izkušenj v tujini za mlade toliko bolj pomembno.
S projektom smo želeli dijakom pomagati pripraviti se tako na izzive pri iskanju zaposlitve kakor na nadaljevanje šolanja na področju stroke in jih pri tem aktivno spodbujati.

Partnerji

 

  • Erasmus+ strateška partnerstva z naslovom 3D4KIDS

(št. 2017-1-UK01-KA201-036669)

V projektu učitelji sodelujejo pri razvijanju e-gradiv za 3D tisk. Projektni partnerji so iz Anglije, Španije, Italije, Slovenije. V projektu sodeluje 5 učiteljev, ki s svojim strokovnim znanjem pripomorejo k nastajanju novih mednarodno primerljiv gradiv.

Trajanje projekta 2017-2019.

Koordinator projekta: Martina Breg

  • Erasmus+ strateška partnerstva z naslovom THE WAY OF JEANS

(št. 2018 – 1 – RS01 – KA202- 000435)

V projektu učitelji sodelujejo pri razvijanju e-učbenika za izdelke iz jeansa. Projektni partnerji so iz Srbije, Turčije, Slovenije. V projektu sodelujejo 4 učitelji, ki s svojim strokovnim znanjem pripomorejo k nastajanju novih mednarodno primerljiv gradiv.

Trajanje projekta 2018-2019.

Koordinator projekta: Alenka Lukić

Objavil/a Srednja šola za oblikovanje Maribor dne Petek, 24. junij 2016

Prvi delovni danPo obilnem zajtrku so nas prišli pozdraviti predstavniki Euroforma. Odpeljali so nas k delodajalcem in…

Objavil/a Srednja šola za oblikovanje Maribor dne Ponedeljek, 14. september 2015

Objavil/a Srednja šola za oblikovanje Maribor dne Ponedeljek, 14. september 2015

Objavil/a Srednja šola za oblikovanje Maribor dne Ponedeljek, 14. september 2015

Objavil/a Srednja šola za oblikovanje Maribor dne Ponedeljek, 14. september 2015