PREDMETNIK FRIZER

Frizer-predmetnik

IZVEDBENI PREDMETNIK FRIZER 
1.letnik 2.letnik 3.letnik Skupno število po katalogu Kreditne točke
P R E D M E T I
A – Splošno-izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina (SLO)  ♥  ♥ 213 12
P2 Matematika (MAT)  ♥  ♥  ♥ 213 12
P3 Prvi tuji jezik – angleščina 1 (ANJ1)  ♥  ♥  ♥ 164 9
P3 Prvi tuji jezik – nemščina 1 (NEM1)  ♥  ♥  ♥
P4 Umetnost (UME)  ♥ 33 2
P5 Naravoslovje (NAR)  ♥ 132 6
P6 Družboslovje (DRU)  ♥  ♥ 132 6
P7 Športna vzgoja (ŠVZ)  ♥  ♥  ♥ 164 7
Skupaj A 1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Osnove frizerstva (OFRI) – teorija  ♥ 363 16
M1 -OFRIp – ženska praksa  ♥
M1 -OFRIp – moška praksa  ♥
M2 Frizerstvo – teorija (FRI) – teorija  ♥  ♥ 609 27
M2 – FRIp – ženska praksa  ♥  ♥
M2 – FRIp – moška praksa  ♥  ♥
M3 Ličenje (LIČ) -teorija  ♥ 99 5
M3 LIČp -praksa  ♥
M4 Nega rok in nohtov (NRN)  ♥ 66 4
M4 NRNp -praksa  ♥
M5 Lasničarski izdelki (LASIp)-praksa  ♥ 33 2
M6 Digitalna pismenost (DIP)  ♥ 66 4
M7 Poslovna komunikacija (POK)  ♥ 33 2
M8 Podjetništvo v stroki (POS)  ♥ 33 2
M9 Modeliranje nohtov (MON) ali  ♥ 33 2
M10 Oblikovanje namenskih pričesk (ONP) – izbirno
Skupaj B 1335 64
C – Praktično izobraževanje v šoli  
(v okviru strokovnih modulov)  ♥  ♥  ♥
Skupaj C 600 24
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD)
Praktično usposabljanje z delom 3 tedne 10,3 tedne 16 tednov 912 36
D – Interesne dejavnosti  ♥  ♥  ♥ 160 8
E – Odprti kurikul  ♥  ♥  ♥ 240 12
Zaključni izpit 2
Št. tednov izobraževanja v šoli 33 33 16
Št. tednov PUD 3 3 18
Št. tednov interesnih dejavnosti 2 2 1
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 35
Skupaj kreditnih točk 180 180

PREDMETNIK ZA generacijo 2019/20 – veljaven do 31. 8. 2023.