PREDMETNIK FRIZERSKI TEHNIK – NOVO

Frizerski tehnik – predmetnik

IZVEDBENI PREDMETNIK PTI- FRIZERSKI TEHNIK 2022/23
Teorija pomeni celi razred skupaj. Praksa je po skupinah. Vaje so po skupinah.
4.letnik 5.letnik Skupno število ur po katalogu Število kreditnih točk
P R E D M E T I
A – Splošno-izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina (SLO) 276 13
P2 Matematika (MAT) 206 10
P3 Tuji jezik (ANJ1, NEM1) 276 13
P4 Umetnost (UME) 30 2
P5 Zgodovina (ZGO) 40 2
P6 Geografija (GEO) – izbirno 40 2
P7 Sociologija (SOC) – izbirno 0
P8 Psihologija (PSI) 40 2
P9 Kemija (KEM) 80 4
P10 Biologija (BIO) 40 2
P11 Športna vzgoja (ŠVZ) 150 6
Skupaj A 1178 56
B – Strokovni moduli
M1 Preparati za lase in lasišče (PLL) 132 6
M2 Barve in oblikovne spremembe las (BOS) 132 6
M3 Sodobni trendi v frizerstvu (STFp) 166 9
M4 Frizersko stiliranje (FRSp) 99 5
M5 Promocija in trženje v frizerstvu (PTF) 99 5
M6 Brivstvo (BRIp) – izbirno
M7 Naravna neg las in lasišča (NNLp) praksa – izbirno 99 5
Skupaj B 727 36
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk (v okviru strokovnih modulov)
Skupaj C 240 10
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD)
Praktično usposabljanje z delom 5 tednov 190 8
D – Interesne dejavnosti (ID) 96 4
E – Odprti kurikul 240 12
Poklicna matura (izdelek oz. storitev z zagovorom) 4
Št. tednov izobraževanja  v šoli 33 32 65
Št. tednov PUD 5 0 5
Št. tednov interesnih dejavnosti 3
Skupno število tednov izobraževanja 38 35 73
Skupaj kreditnih točk (KT) 120 120