POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVAJANJE STORITVE ŠOLSKE PREHRANE

Vabimo vas, da na priloženih obrazcih podate ponudbo za izvajanje šolske prehrane: nabava živil, priprava in razdeljevanje dijaške malice po vnaprejšnjem naročilu ter prosta prodaja drugih obrokov za dijake in zaposlene na Srednji šoli za oblikovanje Maribor od 1. septembra 2023 do 30. junija 2027.

Naročnik naročilo oddaja v skladu z 2. odstavkom 21.člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22,74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) kot socialne in druge posebne storitve, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU, storitev s kodo CPV 55524000-9 in 55523100-3, po postopku zbiranja ponudb.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Upoštevane bodo vse zaprte in pravilno označene ponudbe, ki jih bo naročnik prejel po pošti ali osebno ( v času uradnih ur) do vključno 21. 8. 2023 do 13.00.

Možen ogled prostora po dogovoru.

Ponudba poslana po pošti šteje za pravočasno, če prispe na naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

Razpisna dokumentacija:

NOVO:

Povabilo k oddaji ponudbe za prehrano SŠOM – 2023 – popravek

PONUDBENI-OBRAZCI-SŠOM 2023-popravek novo

PREHRANA – ODGOVORI NA VPRAŠANJA

STARO:

Povabilo k oddajo ponudbe za storitve šolske prehrane 2023

PONUDBENI-OBRAZCI-SŠOM 2023

 

Nadja Jager Popović,

ravnateljica SŠOM